เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คุณได้รับสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดแจ้งการโอนเงิน โดยสามรถแจ้งการโอนเงินได้ 4 ช่องทางได้แก่
  • - ทางเว็บไซต์ โดยกดที่ปุ่ม "แจ้งการโอนเงิน" ที่อยู่หน้าเว็บไซต์ หรือกด ที่นี้
  • - ทางโทรศัพท์ โทร 02-4163356 (ทุกวัน 8.30 น. - 17.30 น. จันทร์ - เสาร์)
  • - ทางอีเมล์ สามารถแจ้งการโอนเงินได้ที่อีเมล์ shopping@center98.com
  • - ทางID LINE : csc9803
>> แจ้งการโอนเงินโปรดแจ้ง ชื่อ, เลขที่ออเดอร์, จำนวนเงินที่โอนเข้า, และธนาคารที่คุณโอนเข้า(ของเรา)
>> การแจ้งการโอนเงิน หากแจ้งก่อน 16.00 น. จะทำการส่งสินค้าในวันนั้นๆ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนัขตฤกดิ์ จะทำการส่งในวันทำการถัดไป) หากแจ้งการโอนเงินหลังเวลา 16.00 น. จะทำการส่งสินค้าให้ในวันถัดไป